Paiement sécurisé

More infos

Leveringen 72h

More infos

Een te lange periode van inactiviteit of een te lange opslag in de verpakking verhoogt het risico op defect of slecht functioneren.

In een periode van verlengde inactiviteit (winter, onderhoud... ), dienen een aantal voorzorgen genomen te worden om uw opblaasbare spa in een goede staat van functioneren te houden.

ER MAG IN HET MOTORBLOK GEEN WATER ACHTERBLIJVEN; het motorblok dient volledig geledigd te zijn.

Daarvoor moet u de transparante bocht losschroeven op 90° voeding van water op het niveau van de ring van de filterpomp (zie foto).

Vervolgens moet u het motorblok naar voren kantelen om het water dat aan de binnenkant blijft staan, te verwijderen.

Zoals alle opblaasbare producten, is het aangewezen de opblaasbare spa volledig droog op te bergen, eventueel met talk, op een droge plaats.

In ieder geval moet het motorblok rechtop blijven staan op zijn 4 voeten  en in geen geval mag hij neergelegd worden.

Wij herinneren u eraan dat het belangrijkste voordeel van een opblaasbare structuur is dat ze gemakkelijk kan vervoerd worden (transport/levering) en gemakkelijk verplaatsbaar is. Er dient echter vermeden te worden dat de lucht regelmatig afgelaten wordt; dan bestaat het risico op beschadiging.